Trapped in Amber: Angst for a Reenacted Decade

21. februar – 22. mars 2009

angst_web.jpg

Velkommen til åpning av den internasjonale gruppeutstillingen Trapped in Amber: Angst for a Reenacted Decade på UKS fredag 20. februar kl. 19.00.

Performance med Magnus Monfeldt kl. 20.00 åpningskvelden.

Lørdag 21. februar kl. 15.00 ønsker vi velkommen til samtale med utstillingens kunstnere og kuratorer.

Daniel Garcia Andujar (ESP)
Hamdi Attia (EGY/USA)
Bodil Furu (NO)
Assefa Gebrekidan (ETH)
Iman Issa (EGY/USA)
Mahmoud Khaled (EGY)
Magnus Monfeldt (SWE/NDL)
Harwood/Wright/Yokokoji (UK)

Kuratorer: Bassam El Baroni og Helga-Marie Nordby

Trapped in Amber er en del av Afrika i Oslo, et utstillingsprosjekt initiert av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og som inkluderer Oslo kunstforening, Kunstnernes Hus, IKM, Stenersenmuseet, KORO og UKS.

Utstillingen Trapped in Amber: Angst for a Reenacted Decade tar sitt utgangspunkt i et spesielt kapittel av Oslos kunsthistorie, Edvard Munchs representasjoner av eksistensiell angst. Utstillingen tester grensene for kulturindustriens stereotyper ved å skape en samtidig versjon av fenomenet Fin de siècle og den angstfokuserte kunstproduksjon fra forrige århundreskifte. Gjennom arbeidene i utstillingen vurderer Trapped in Amber angstens mulige post-kontinentale eksistens i dagens kunstneriske uttrykk. Spesielt interessant er måten angsten lever videre på og uttrykker seg i ulike verdener, innenfor den nye kulturelle og sosiale økonomien og ikke minst i forhold informasjonsteknologien.

De fleste fortellinger skrevet av symbolistene og ekspresjonistene i Fin de siècle kanonen viser at disse kunstnerne forsøkte å fange eller portrettere en form for universell angst, et grensesprengende skrik av følelsesmessig intensitet. Universialiteten den gang synes å ha manglet en kulturell fellesnevner og ble først og fremst definert i forhold til naturen, spiritualitet, seksualitet og i noen tilfeller ut fra en kreativ egotisme. Dersom Fin de siècle kunstnerne drev refleksjon rundt det som for dem var samtidens universelle angst, hva slags type bilder, kulturelle prosesser, kritiske perspektiver eller ikoner, om det finnes noen, kan representere dagens universelle angst? Trapped in Amber søker å bygge en kritisk og romlig kontekst, hvor de ulike verkene berører temaer eller problemstillinger hvor angst og/eller universalitet kan sies være sentrale størrelser.

Finanskrisen har vært et hardt slag for mange – En ny stor depresjon, men denne gang et avkom av en ekstrem deregulering. Finanskrisen fører også med seg en oppblomstring av politiske og sosiale ideologier som bare for noen år siden ble erklært døde. Det tiåret vi er inne i markerer også en forverring av interkulturelle forhold. Kanskje verden for øyeblikket har stoppet på gult lys ute av stand til å bevege seg sosiokulturelt eller politisk fremover, på tross av fantastiske teknologiske fremskritt. Kanskje er den kulturelle økonomien vi lever i fastnet i det arkaiske fordi våre ideologier er for gamle til å utvikle potente diskurser, og vårt post-ideologiske tankesett ikke er noe annet en vakker klump med rav som innkapsler et gammelt og uhåndgripelig problem. I lys av disse metaforene forsøker Trapped in Amber å bygge en bro mellom modernismens barndom, den gang Edvard Munchs kunst nådde sitt klimaks, og de sosiale, intellektuelle og politiske forholdene vi finner i første del av vårt århundre.

Denne brobyggingen tar først og fremst form gjennom en serie med utstillingsrekvisitter kollektivt skapt av de involverte kunstnerne, kuratorene og galleriets medarbeidere. the Frieze of life er et større veggarbeid som baserer seg på en samling visuelt materiale hentet fra nettet. Utgangspunktet var å skape en samtidig versjon av Munchs Livsfrisen, men også et slags skyggebilde av de store salongutstillingene på slutten av 1800-tallet. Et annet kollektivt prosjekt er en unik redesignet puffsofa. Sofaen er en replika av den som var plassert i Munchs Berlinutstilling i Equitable Palast (1892-1893), men i vår versjon er stoffet designet av Trapped in Ambers kunstnere.

Trapped in Amber søker å skape en samtidig parallell til Fin de siècle’s kunstneriske uttrykk og refleksjon rundt samfunn og politikk. En slags relasjonell ligning som berører noen av de mulige forbindelsene og skillene mellom deres og vår tidsalder, og som kan stimulere til nye metoder, taktikker og diskusjoner. Men endelig, det er gjennom å muliggjøre dette rommet hvor fortid og nåtid er uatskillelige at en latent friksjon kan aktiveres og lyset bevege seg mot grønt.

Related Images:

Share

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *