Afrika i Oslo

Fem utstillinger fra prosjektet Afrika i Oslo vises på seks utstillingssteder. De seks institusjonene som samarbeider er; Nasjonalmuseet, Kunstnernes hus, Oslo Museum; Interkulturelt Museum, Oslo Kunstforening, Stenersenmuseet og Unge Kunstneres Samfund. Flere kunstnere og kuratorer samarbeider om prosjektet.

I forbindelse med Kulturelt mangfoldsår 2008 i Norge gikk en gruppe museer og utstillingsinstitusjoner i Oslo for første gang sammen om å utvikle et ambisiøst utstillingsprosjekt som vil presentere noe av det aller beste fra afrikansk samtidskunst, med både etablerte og nye kunstnere. Afrika i Oslo ble startet av prosjektets kunstneriske leder Gavin Jantjes fra Nasjonalmuseet. I samarbeid med Marith Hope fra KKD ble prosjektet utviklet som et todelt forsknings- og utstillingsprosjekt for det kulturelle mangfoldsåret. Marith var prosjektleder fram til november 2008.

Konsept

Regionale presentasjonsutstillinger med afrikansk samtidskunst har kun blitt vist omtrent én gang hvert tiende år i Europa, noe som har ført til en mangelfull og kanskje feilaktig oppfatning av afrikansk kunstproduksjon. AiO ønsker å skape et jevnere og dypere engasjement for kunsten og kunstnerne fra det afrikanske kontinentet gjennom å utvikle nettverk og sette bidrag fra Afrikas kunstmiljø på dagsordenen. Hvis globalisering ikke bare skal være et økonomisk begrep, men også et ekte engasjement for verdens ulike kulturer, må vi skape nettverk som gjør oss i stand til å forstå samtidskunsten på en meningsfull og produktiv måte.

Fem utstillinger fra prosjektet Afrika i Oslo vises på seks utstillingssteder:

Hykleri: Stedsspesifikk moralitet

Georges Adéagbo, Birgir Andrésson, Olaf Breuning, El Parche, Marianne Heier, Gunilla Klingberg, Moshekwa Langa, Steve McQueen, George Osodi, Wilfredo Prieto, Pascale Marthine Tayou

Kurator: Stina Högkvist og Koyo Kouoh

Nasjonalmuseet – Museet for Samtidskunst, Bankplassen 4
Maputo: A Tale of One City
Berry Bickle, Ângela Ferreira, Pompílio Hilário Gemuce, Rafael Mouzinho, Emeka Okereke,

Lourenço Dinis Pinto, Mauro Pinto

Kuratorer: Bisi Silva, Daniella van Dijk-Wennberg og Marianne Hultman

Del 1 Oslo Museum; Interkulturelt Museum, Tøyenbekken 5

Del 2 Oslo Kunstforening, Rådhusgaten 19

TRAPPED IN AMBER: Angst for a Reenacted Decade

Daniel Garcia Andujar, Hamdi Attia, Bodil Furu, Assefa Gebrekidan, Iman Issa, Mahmoud Khaled, Magnus Monfeldt, Harwood/Wright/Yokokoji

Kuratorer: Bassam El Baroni og Helga-Marie Nordby

Unge Kunstneres Samfund, Lakkegata 55d

Looking Inside Out

Kader Attia, Dora Dhouib, Hala Elkoussy, Mounir Fatmi, Chourouk

Hriech, Bouchra Khalili, Nicène Kossentini, Driss Ouadahi, Younès

Rahmoun, Hans Hamid Rasmussen og Batoul Shimi

Kuratorer: Maaretta Jaukkuri og Cristina Ricupero med bistand fra Kader Attia

Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17

Beauty and Pleasure in South African Contemporary Art

Dineo Bopape, Andries Botha, Frances Goodman, Kay Hassan, Nicholas Hlobo, Lawrence Lemaoana, Langa Magwa, Senzeni Marasela, Nandipha Mntambo, Ahti Patra Ruga, Berni Searle,

Nontsikeleo Veleko

Kurator: Selene Wendt

Stenersenmuseet, Munkedamsveien 1

Følgende kunstnere og kuratorene har bidratt:

Georges Adéagbo (Benin), El Parche (Norge/Columbia/Namibia), Marianne Heier (Norge), George Osodi (Nigeria), Pascale Marthine Tayou,(Camerun/Holland), Ângela Ferreira (Portugal/Mosambik), Pompílio Hilário Gemuce (Mosambik), Rafael Mouzinho (Mosambik), Emeka Okereke (Nigeria), Lourenço Dinis Pinto (Mosambik), Mauro Pinto (Mosambik), Daniel Garcia Andujar (Spania), Hamdi Attia (Egypt/USA), Bodil Furu (Norge), Assefa Gebrekidan (Etiopia), Iman Issa (Egypt/USA), Mahmoud Khaled (Egypt), Magnus Monfeldt (Sverige/Nederland), Harwood/Wright/Yokokoji (Storbritania), Kader Attia (Algerie/ Frankrike), Dora Dhouib (Tunisia), Chourouk Hriech (Frankrike/Marokko), Bouchra Khalili (Frankrike / Marokko), Younès Rahmoun (Marokko/Spania), Hans Hamid Rasmussen (Norge), Batoul Shimi (Marokko).

Prosjektet Afrika i Oslo er støttet av Det kongelige norske utenriksdepartement og Fritt Ord, stiftelsen for vern av ytringsfrihet. Afrikanske ambassader og nasjonale kunstinstitusjoner på det afrikanske kontinentet har også støttet prosjektet. Norsk Kulturråd har dessuten gitt støtte til enkelte deler av prosjektet. Afrika i Oslo er også støttet av KORO, statens fagorgan for kunst i offentlige rom, Kunsthøgskolen i Oslo og Nobels Fredssenter. Disse institusjonene har gitt, eller vil gi, bidrag knyttet til prosjektet i 2009.

Related Images:

Share

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *