Blog Archives

Türkiye’de bir ilk

OPAL, Daniel Garcia Andujar’ın Postkapital Arşivi 1989-2001 adlı sergisiyle 21 Nisan 2010’da açılıyor

Türkiye'de bir ilk

OPAL , Daniel Garcia Andujar’ın Postkapital Arşivi 1989-2001 adlı sergisiyle 21 Nisan 2010’da açılıyor. Sergi, bir multimedya enstalasyonu ve açık veri tabanı olarak tasarlanmıştır ve sanatçının geçtiğimiz 10 yıl içinde İnternet’ten derlediği 250.000’in üzerinde metin, işitsel dosya ve video gibi belgelerden oluşan dijital bir arşivdir. “Postkapital” son 20 yılda dünya genelinde toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel değişiklikleri 1989 Berlin Duvarı’nın yıkılışı ve 11 Eylül 2001 saldırıları gibi iki önemli tarihi olay ekseninde ele alır. Daniel Garcia Andujar, Postkapital Arşivi 1989-2001 projesiyle, bilginin yorumuna dayanan “şebekeleşmiş (networked) arşivler”e dikkat çeker.

Share
Read more →

Daniel Garcia Andujar – Postkapital Arşiv 1989-2001


Riva Vakfı

“Postkapital Arşiv 1989-2001”
Daniel García Andújar, 21 Nisan 2010

Proje, eşit ölçekte, bir multimedya instalasyonu, sahne sunumu, açık veri tabanı ve atölye çalışması olarak tasarlanmıştır ve sanatçının geçtiğimiz 10 yıl içerisinde İnternet’ten derlediği 250.000’in üzerinde belgeden (metinler, işitsel dosyalar, videolar vs.) oluşmaktadır.

Postkapital, geride bıraktığımız 20 yıllık zaman diliminde, dünya genelinde sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel ölçekte yaşanan sert değişimi ve bu sürecin 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması ve 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları ile simgeleşen enstantanelerini eksen almaktadır. Andujar, Duvar’ın yıkılmasının ardından yaşanan gelişmeleri post-komünizm değil, post-kapitalizm unsurları olarak değerlendirmektedir. Bu noktada beliren soru ise kapitalist toplumların bir zamanki eşdeğerlerinin yokluğunda ne ölçüde değiştiği ve 1989 ile 2001 olaylarını takip eden küresel siyaset ortamında başka hangi yeni duvarların örüldüğüdür.

Kapitalizmin zafer iddiaları ile Batı demokrasileri-eski Yugoslavya’daki çatışmaların, Irak’taki savaşın ya da daha yakın tarihte ABD’de finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların gösterdiği üzere, barışı, güveni ve istikrarı sağlayamamıştır. “Postkapital”, 21. yüzyılın karmaşık ve çelişkili olgularını, temsili yapı çerçevesinde ele almayı amaçlayan bir çalışmadır; prelüdü Andujar tarafından 1989 ve 2001 olayları arasındaki zaman dilimi olarak gösterilen bir dönemin değerlendirilmesidir.

Share
Read more →

Sergi / Atölye. Gerçekliğin PostKapital Arşivden Algılanması

 

p1030656.JPG

Sergi / Atölye Serisi: “Kayıtsız / Beraber Yapalım”
Akbank Sanat Beyoğlu
13 Mart 2008, Perşembe 18:30

Gerçekliğin PostKapital Arşivden Algılanması
[Halka Sunulan Teknolojiler adına Daniel G. Andújar’dan Atölye/Toplantı]

Bu disiplinlerarası atölye, kültür yöneticileri, medya çalışanları, sanatçılar, bilim adamları, akademisyenler ve aktivistler için tasarım, görsel iletişim, sanat, medya ve kültür gibi alanları ele almaktadır.

Share
Read more →

‘Unrecorded’ exhibition questions space

Wednesday, March 5, 2008
ISTANBUL – Turkish Daily News

An exhibition titled “Kayıtsız / Unrecorded” kicks off today in Akbank Sanat to portray the notion of space as a instrumental factor in the perception reality.

The exhibition, that will continue until April 16, hosts many artists from around the world among them Kate Armstrong, Banu Cennetoğlu, Thomas Duc, Laila El-Haddad, Zhou Hongxiang, Kati London, Dan Phiffer, Negar Tahsili, Ali Taptık, Technologies To The People (Daniel G. Andujar), Mushon Zer-Aviv. The curator of “Unrecorded” is Başak Şenova.

“Unrecorded” calls on the public to consider sociopolitical, cultural and economic gaps formed by globalization and capitalism.

Share
Read more →

UNRECORDED

UNRECORDED
5 March – 16 April 2008
Akbank Sanat, Istanbul
Curated by Basak Senova
istanbul unrecorded
The perceptual re-construction of space is a continuous process, generated by diverse inputs such as our senses, memory, history, consciousness as well as technology. It is a process, consisting of momentary fragments, which are impossible to record. They are temporary, augmented, designed, and loaded.

“Unrecorded” exhibition looks at the notion of space as a decisive factor in our perception of the realities that surround us. The works of Kati London (US), Thomas Duc (France), Laila El-Haddad (Palestine), Dan Phiffer (US), Mushon Zer-Aviv (Israel), Daniel Garcia Andujar (Spain), Zhou Hongxiang (China), Banu Cennetoglu (Turkey), Negar Tahsili (Iran), Kate Armstrong (Canada), and Ali Taptik (Turkey) unfold and restructure all possible perceptual codes through their own inspections, observations, and approaches. They ask questions about the physicality of the space; content of mediatized spaces; clashes between realities and perception of spaces; spaces and situations, discharging information; and narrative spaces.

Share
Read more →