Image Alt

Basak Senova Tag

DOĞAN TEKİN -ANF 22 Nisan 2010 DSC_0116 DSC_0176 DSC_0148 İSTANBUL - Daniel Garcia Andujar’ın “Postkapital Arşivi 1989-2001” adlı sergisi açıldı. İstanbul Eyüp Balat’a bulunan Opal Çağdaş Sanat Mekanı’nda açılan sergi. 27 Haziran’a kadar açık kalacak. Serginin Küratörlüğünü Başa Şenova yaptı. Sergide, bir multimedya enstalasyonu ve açık veri tabanı olarak tasarlandı. Andujar, geçtiğimiz 10 yıl içinde internetten derlediği 250.000’in üzerinde metin, işitsel dosya ve video gibi belgelerden oluşan dijital bir arşivden oluşuyor. “Postkapital” son 20 yılda dünya genelinde toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel değişiklikleri 1989 Berlin Duvarı’nın yıkılışı ve 11 Eylül 2001 saldırları gibi iki önemil tarihi olay ekseninde ele alıyor. Andujar, Postkapital Arşivi 1989-2001 projesiyle, bilginin yorumuna dayanan “şebekeleşmiş (networked) arşivler”e dikkat çekiyor.

Daniel Garcia Andújar POSTCAPITAL.ARCHIVE 1989-2001 21 April – 27 June 2010 Curated by Basak Senova OPAL opens with Daniel Garcia Andújar's project Postcapital.Archive 1989-2001, on April 21, 2010. The project functions as a multimedia installation and open databank which is based on a digital archive of over 250,000 documents such as texts, audio files, and videos from the Internet compiled by the artist over the past ten years. "Postcapital" addresses social, political, economic, and cultural worldwide changes over the last two decades in between two important moments as 1989 fall of the Berlin Wall and the attacks on September 11, 2001. With the Postcapital.Archive 1989-2001 project, Daniel Garcia Andújar calls attention to "networked archives" based on the interpretation of information.

OPAL, Daniel Garcia Andujar’ın Postkapital Arşivi 1989-2001 adlı sergisiyle 21 Nisan 2010’da açılıyor

Türkiye'de bir ilk
OPAL , Daniel Garcia Andujar’ın Postkapital Arşivi 1989-2001 adlı sergisiyle 21 Nisan 2010’da açılıyor. Sergi, bir multimedya enstalasyonu ve açık veri tabanı olarak tasarlanmıştır ve sanatçının geçtiğimiz 10 yıl içinde İnternet’ten derlediği 250.000’in üzerinde metin, işitsel dosya ve video gibi belgelerden oluşan dijital bir arşivdir. “Postkapital” son 20 yılda dünya genelinde toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel değişiklikleri 1989 Berlin Duvarı’nın yıkılışı ve 11 Eylül 2001 saldırıları gibi iki önemli tarihi olay ekseninde ele alır. Daniel Garcia Andujar, Postkapital Arşivi 1989-2001 projesiyle, bilginin yorumuna dayanan “şebekeleşmiş (networked) arşivler”e dikkat çeker.

Riva Vakfı "Postkapital Arşiv 1989-2001" Daniel García Andújar, 21 Nisan 2010 Proje, eşit ölçekte, bir multimedya instalasyonu, sahne sunumu, açık veri tabanı ve atölye çalışması olarak tasarlanmıştır ve sanatçının geçtiğimiz 10 yıl içerisinde İnternet’ten derlediği 250.000’in üzerinde belgeden (metinler, işitsel dosyalar, videolar vs.) oluşmaktadır. Postkapital, geride bıraktığımız 20 yıllık zaman diliminde, dünya genelinde sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel ölçekte yaşanan sert değişimi ve bu sürecin 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması ve 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları ile simgeleşen enstantanelerini eksen almaktadır. Andujar, Duvar’ın yıkılmasının ardından yaşanan gelişmeleri post-komünizm değil, post-kapitalizm unsurları olarak değerlendirmektedir. Bu noktada beliren soru ise kapitalist toplumların bir zamanki eşdeğerlerinin yokluğunda ne ölçüde değiştiği ve 1989 ile 2001 olaylarını takip eden küresel siyaset ortamında başka hangi yeni duvarların örüldüğüdür. Kapitalizmin zafer iddiaları ile Batı demokrasileri-eski Yugoslavya’daki çatışmaların, Irak’taki savaşın ya da daha yakın tarihte ABD’de finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların gösterdiği üzere, barışı, güveni ve istikrarı sağlayamamıştır. “Postkapital”, 21. yüzyılın karmaşık ve çelişkili olgularını, temsili yapı çerçevesinde ele almayı amaçlayan bir çalışmadır; prelüdü Andujar tarafından 1989 ve 2001 olayları arasındaki zaman dilimi olarak gösterilen bir dönemin değerlendirilmesidir.

In front of the photograph of my mother as a child, I tell myself: she is going to die: I shudder,like Winnicott's psychotic patient, over a catastrophe, which has already occurred.Whether or not the subject is already dead, every photograph is this catastrophe. Roland Barthes
Başak Şenova* Today, media collects and distributes images for us with immense speed and magnitude.We are surrounded by these images; and more than ever, all communication technologies -as efficient apparatuses of late capitalism- infuse our lives with vast attacks of images. Nevertheless, we have also learned from the same sources that the meaning of any image is dependent on the context. It is not only the images, but also ideologies and realities behind the images that are being created for us.In this respect, “Postcapital”, as an ironically questioning archive developed by Daniel G. Andújar, shoots back with the same gun by detecting lapses in our perceptionand explanation of political, cultural, economic, social, and even technological conditions and realities. He indexes our cognitive mechanisms.

Curator Başak Şenova’s project, “Lapses,” which is going to be showcased in the Turkish Pavilion during this year’s Venice Biennial, was introduced to the press this week by Şenova and artists of the exhibition Ahmet Öğüt and Banu Cennetoğlu. Şenova explained that the word “lapse” connotes numerous verbs and nouns in English, yet there is no one word that corresponds to it in Turkish. “A lapse in the linear and continuous flow of time implies either a sense of disorientation or a disconnection with our personal surroundings. Only by recognizing such a lapse do we realize our ability to restructure memory in the space and time continuum through an uninterrupted flow, with afterimages that recur by narrations and our senses,” she said, adding that the whole project is based on reconstructing the memory again and again by remembering the past.

KİTAPLAR Türkiye Pavyonu Projede üç ciltlik bir kitap serisi de yer almaktadır. Başak Şenova’nın editörlüğünü yaptığı birinci cilt, projenin kataloğu işlevi görmesinin yanısıra kavramsal çerçeve, yapıtlar ve genel süreç hakkında notlar içerir. Küratör, asistan küratör, sanatçıların yanısıra Remco de Blaaij, Sezgin Boynik, Erhan Muratoğlu, November Paynter, Mounira Al Solh, ve Pelin Tan’ın metinlerinden oluşmaktadır. Jalal Toufic’in editörlüğünü yaptığı ikinci ciltte, William C. Chittick, Jalal Toufic and Paul Virilio’nun felsefi metinleri yer alır. Bu metinler lapses kavramına farklı açılardan ve derinlemesine  yaklaşımlar içerir. İçerdiği alıntılarla birlikte, tüm proje için esin kaynağı ve referans oluşturmaktadır. Başak Şenova'nın editörlüğünü yaptığı üçüncü ciltte ise dört farklı proje, kavramsal çerçeve dahilinde tartışmaya açılmaktadır. Bu projeler, Ceren Oykut’un Park Otel’i, Gökhan Akçura, Korhan Gümüş, Cem Sorguç ve Levent Soysal’ın yazılı katkılarıyla; Daniel García Andújar’ın Postcapital projesi, Iris Dressler and Hans D. Christ’in katkılarıyla; Mushon Zer-Aviv ve Alex Galloway’in Kriegspiel adlı projesi; ve Yane Calovski’nin Master Plan projesi ve Başak Şenova’nın yaptığı kısa söyleşiler yer almaktadır. Birinci ve üçüncü ciltlerin asistan editörü Nazlı Gürlek’tir. Kitap serisinin tasarımı Eray Makal’a aitttir.

Curator Başak Şenova’s project, “Lapses,” which is going to be showcased in the Turkish Pavilion during this year’s Venice Biennial, was introduced to the press this week by Şenova and artists of the exhibition Ahmet Öğüt and Banu Cennetoğlu. Şenova explained that the word “lapse” connotes numerous verbs and nouns in English, yet there is no one word that corresponds to it in Turkish. “A lapse in the linear and continuous flow of time implies either a sense of disorientation or a disconnection with our personal surroundings. Only by recognizing such a lapse do we realize our ability to restructure memory in the space and time continuum through an uninterrupted flow, with afterimages that recur by narrations and our senses,” she said, adding that the whole project is based on reconstructing the memory again and again by remembering the past.The project will be realized through Cennetoğlu’s “Catalog,” and Ögüt’s “Exploded City.” “Both shows reveal the possibility for diverse memory formations -- or diverse narratives -- conceivable through lapses,” the curator elaborated. Cennetoğlu’s photographs are presented in the form of a performative “mail order catalog,” where hundreds of photographs are classified under subjective categories. All of the photographs from the mailing catalog can be downloaded for free exclusively during the duration of the Venice Biennial. “Rather than selling my works for higher amounts, I chose to give them away for free, so, in a way, the audience will be rewarded when they go home,” she said, explaining the reasoning behind her work.

 

p1030656.JPG

Sergi / Atölye Serisi: "Kayıtsız / Beraber Yapalım” Akbank Sanat Beyoğlu 13 Mart 2008, Perşembe 18:30 Gerçekliğin PostKapital Arşivden Algılanması [Halka Sunulan Teknolojiler adına Daniel G. Andújar’dan Atölye/Toplantı] Bu disiplinlerarası atölye, kültür yöneticileri, medya çalışanları, sanatçılar, bilim adamları, akademisyenler ve aktivistler için tasarım, görsel iletişim, sanat, medya ve kültür gibi alanları ele almaktadır.

Wednesday, March 5, 2008 ISTANBUL - Turkish Daily News An exhibition titled “Kayıtsız / Unrecorded” kicks off today in Akbank Sanat to portray the notion of space as a instrumental factor in the perception reality. The exhibition, that will continue until April 16, hosts many artists from around the world among them Kate Armstrong, Banu Cennetoğlu, Thomas Duc, Laila El-Haddad, Zhou Hongxiang, Kati London, Dan Phiffer, Negar Tahsili, Ali Taptık, Technologies To The People (Daniel G. Andujar), Mushon Zer-Aviv. The curator of “Unrecorded” is Başak Şenova. "Unrecorded" calls on the public to consider sociopolitical, cultural and economic gaps formed by globalization and capitalism.