Lapses

KİTAPLAR Türkiye Pavyonu

Projede üç ciltlik bir kitap serisi de yer almaktadır. Başak Şenova’nın editörlüğünü yaptığı birinci cilt, projenin kataloğu işlevi görmesinin yanısıra kavramsal çerçeve, yapıtlar ve genel süreç hakkında notlar içerir. Küratör, asistan küratör, sanatçıların yanısıra Remco de Blaaij, Sezgin Boynik, Erhan Muratoğlu, November Paynter, Mounira Al Solh, ve Pelin Tan’ın metinlerinden oluşmaktadır.

Jalal Toufic’in editörlüğünü yaptığı ikinci ciltte, William C. Chittick, Jalal Toufic and Paul Virilio’nun felsefi metinleri yer alır. Bu metinler lapses kavramına farklı açılardan ve derinlemesine  yaklaşımlar içerir. İçerdiği alıntılarla birlikte, tüm proje için esin kaynağı ve referans oluşturmaktadır.

Başak Şenova’nın editörlüğünü yaptığı üçüncü ciltte ise dört farklı proje, kavramsal çerçeve dahilinde tartışmaya açılmaktadır. Bu projeler, Ceren Oykut’un Park Otel’i, Gökhan Akçura, Korhan Gümüş, Cem Sorguç ve Levent Soysal’ın yazılı katkılarıyla; Daniel García Andújar’ın Postcapital projesi, Iris Dressler and Hans D. Christ’in katkılarıyla; Mushon Zer-Aviv ve Alex Galloway’in Kriegspiel adlı projesi; ve Yane Calovski’nin Master Plan projesi ve Başak Şenova’nın yaptığı kısa söyleşiler yer almaktadır.

Birinci ve üçüncü ciltlerin asistan editörü Nazlı Gürlek’tir. Kitap serisinin tasarımı Eray Makal’a aitttir.

Türkiye Pavyonu için geliştirilen projenin başlığı ‘Lapses/*’dir. Zamanın doğrusal ve süreğen akışında meydana gelen bir atlama sonucunda, ya yön duygumuzu ya da kişisel nesnelerimizle bağlantımızı yitiririz. Ancak, böylesi atlamaların, sekmelerin, ya da sıçramaların farkına vardığımızda belleğimizi de yeniden yapılandırabildiğimizin ve bu yolla zaman-mekanda kesintisiz bir akışın içinde hareket edebildiğimizin ayırdına varırız. Bunu, anlatı ve duyularla hatırlanan imgeler üzerinden yaparız. Bu öznel bir eylemdir. Ancak, güncel medyanın inanılır ve güvenilir olduğuna inanan toplumlarda, ortak bellek devasa bir görsel arşiv tarafından oluşturulur.

Bu bağlamda, proje, çevremizi kuşatan türlü veriler ve medya tarafından yapılandırılan ortak bellekteki atlamalar üzerinden, olayların ne kadar farklı şekillerde algılanabileceğini ve dolayısıyla farklı tarih anlatılarına yol açılabileceğini gösteren iki işten oluşur. Proje, Banu Cennetoğlu’nun ‘KATALOG 2009’ ve Ahmet Öğüt’ün ‘İnfilak Etmiş Kent’ adlı işleri üzerinden  gerçekleştirilir.

Projede üç ciltlik bir de kitap serisi yer almaktadır. Birinci cilt, kavramsal çerçeve, proje süreci ve mekansal tasarıma odaklanmakta; felsefi metinlerin yer aldığı ikinci cilt tüm proje için esin kaynağı ve referans teşkil etmekte; üçüncü ciltte ise “lapses/*” kavramı dört farklı proje üzerinden tartışmaya açılmaktadır.

Related Images:

Share

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *