Tag: Venice Biennial Turkish Pavilion

  • Daniel G. Andújar, Lapses

    In front of the photograph of my mother as a child, I tell myself: she is going to die: I shudder,like Winnicott’s psychotic patient, over a catastrophe, which has already occurred.Whether or not the subject is already dead, every photograph is this catastrophe. Roland Barthes Başak Şenova* Today, media collects and distributes images for us…

  • Lapses

    KİTAPLAR Türkiye Pavyonu Projede üç ciltlik bir kitap serisi de yer almaktadır. Başak Şenova’nın editörlüğünü yaptığı birinci cilt, projenin kataloğu işlevi görmesinin yanısıra kavramsal çerçeve, yapıtlar ve genel süreç hakkında notlar içerir. Küratör, asistan küratör, sanatçıların yanısıra Remco de Blaaij, Sezgin Boynik, Erhan Muratoğlu, November Paynter, Mounira Al Solh, ve Pelin Tan’ın metinlerinden oluşmaktadır. Jalal…

  • 2009 Venice Biennial Turkish Pavilion delves into concept of ‘LAPSE’

    Curator Başak Şenova’s project, “Lapses,” which is going to be showcased in the Turkish Pavilion during this year’s Venice Biennial, was introduced to the press this week by Şenova and artists of the exhibition Ahmet Öğüt and Banu Cennetoğlu. Şenova explained that the word “lapse” connotes numerous verbs and nouns in English, yet there is…