/  Türkçe   /  Dünyanın arÅŸivi Opal’e sığdı

Dünyanın arÅŸivi Opal’e sığdı

http://www.zaman.com.tr

İstanbul'da inceden inceye ağlarını ören çağdaş sanat, bu kez çok bakir bir alana, Haliç'e demir attı. Denizin serin sularına nazır kurulan Plato Meslek Yüksekokulu'nun bünyesindeki , şehrin çağdaş sanat mekânlarına yeni bir durak olarak eklendi.

Ahşap bir binanın ardına saklanan Opal, ilk olarak İspanyol sanatçı Daniel Garcia Andújar'ın çeşitli ülkelere yolu düşen Postkapital-Arşiv 1989-2001 adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Başak Şenova'nın yaptığı sergi, sanatçının geçtiğimiz 10 yıl içinde internetten derlediği 250 binin üzerinde metin, işitsel dosya ve video gibi belgelerden oluşan dijital bir arşiv. Andújar, 20 yılda dünya genelinde yaşanan toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel değişiklikleri, 1989 Duvarı'nın yıkılışı ve 11 Eylül 2001 saldırıları ekseninde okuyor. İzleyiciye bu vakalardan sonra yeni oluşturduğu yıkımları, duvarları anlatmaya çalışıyor.

Usta yazar E.M.Cioran, her satırı baÅŸlı başına bir aforizma olan Çürümenin Kitabı'nda “Toplumun düzenini reddetmek de, kabul etmek de aynı ÅŸekilde abestir: Onun iyi veya kötü yönde deÄŸiÅŸimlerine, ümitsiz bir tutuculukla maruz kalmaya mecburuz; tıpkı doÄŸuma, aÅŸka, iklime ve ölüme maruz kaldığımız gibi.” der. BulunduÄŸumuz çağın çoÄŸu zaman ürküten hallerini parça parça okumak zor olabilir. Son yirmi yılda yaÅŸanan hızlı deÄŸiÅŸimi fotoÄŸraflar, videolar, sesler, afiÅŸler ve daha pek çok vasıta ile derli toplu görmek, okumak hayretimizi artıracaktır kuÅŸkusuz. Ä°spanyalı sanatçı Andújar'ın Postkapital'de yapmak istediÄŸi tam da bu: yüzleÅŸtirmek, sorgulamak. Tamamı internetten toplanan sergi sürekli büyüyor ve küçülüyor. Zira arÅŸiv (www..org) adresinden herkesin eriÅŸimine açık. Ä°ngilizce kelime olan postkapital, hem finansal sermayeye hem de baÅŸkentlere atıfta bulunurken, kapitalist toplumlardaki dönüşümleri anlatıyor.

Eskisi gibi gidip arÅŸivleri ziyaret etmediÄŸimizi söyleyen Andújar, “Artık birbirlerine aÄŸlarla baÄŸlanan büyük arÅŸivlerin içinde yaşıyoruz. Bilgiye, teknoloji ve baÅŸka ÅŸeylerden yararlanarak eriÅŸebiliyoruz. Onları yakalayamazsak bunlar göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor. Bilgi bize ulaşırken çok gürültülü geliyor. Bu kargaÅŸanın içinden onu çekip çıkarmamız lazım.” Serginin bizden istediÄŸi ise Cioran'ın dediklerine ek olarak durup sorgulamak.

Opal'e gidiş çok da zor değil. Yaklaşık bir asır Eminönü ile Karaköy'ü birbirine bağlayan; vaktini doldurduktan sonra emekliye ayrılan Balat'taki tarihi Galata Köprüsü'nün karşısında, Ayvansaray Caddesi No: 33'te. Sergi, 27 Haziran'a kadar gezilebilir. (0212 621 12 47) ZAMAN

MUSA Ä°ÄžREK

An artist who uses irony and presentation strategies that employ new communication technologies to question the democratic and equalitarian promises of these media and criticise the desire for control lying behind their apparent transparency. Based on the confirmation that new information and communication technologies are transforming our everyday life, Daniel G. Andújar created a fiction (Technologies To The People, 1996) designed to make us increase our awareness of the reality around us and of the deception in promises of free choice that are converted, irremissibly, into new forms of control and inequality. A long-time member of i rational.org (international reference point for art on the web) and founder of Technologies To The People , he is the creator of numerous projects on the Internet such as art-net-dortmund, e-barcelona.org, e-valencia.org, e-seoul.org, e-wac.org, e-sevilla.org, Materiales de artista, etc. He has directed numerous workshops for artists and social collectives in different countries.

Post a Comment

a