EXTRACTS from the READER 01 Postcapital Archive 1989–2001 Orton Akıncı Daniel García Andújar describes the condition and the period after the “fall of the Berlin Wall” as an aspect of post-capitalism, rather than of post-communism. That condition, the period covered in Andújar’s project “Postcapital. Archive 1989-2001” also features the advance in information technologies and the phenomenon of the Internet. When the students began ripping of the paving stones to throw them to the police during the events of May 1968 in Paris, they realized the yellow sand underneath the paving stones; the cobblestones. And when they also turned on the water pumps, the sand got wet. Yes, this was the “beach”. The beach of freedom, covered up by the pavement of the modern civilization of property and control. The “beach” was the “another world”, ”under the paving stones”. In his 1998 essay “Cyber-communism”, Richard Barbrook stated “the Americans are superseding capitalism in cyberspace”. This was also the time Andújar describes as an aspect of post-capitalism. According to Barbrook, the Americans were having a different experience than that of capitalism in their daily Internet practice. This experience, which he relates to that of communism, was a consequence, an aspect of capitalism. According to Barbrook, it was capitalism itself which made the “digerati” a powerful class with high salaries, and it was the digerati who developed the information technologies, the Internet and the idea of free/open source software, as well as many other possibilities that enabled the individuals to “supersede” capitalism in “cyberspace”. Just like the scenario Karl Marx proposed for the end of the capitalism: "At a certain stage of development, the material productive forces of society come into conflict with the existing relations of production or -- this merely expresses the same thing in legal terms -- with the property relations within the framework of which they have operated hitherto. From forms of development of the productive forces these relations turn into their fetters. Then begins an era of social revolution. The changes in the economic foundation lead sooner or later to the transformation of the whole immense superstructure." 

EXTRACTS from the READER 01 Postcapital Archive 1989–2001 Özgür Uçkan 1989, the fall of the Berlin Wall and 2001, September 11... These watershed Daniel G. Andújar chooses for his network-based archive-process installation signify a paradigm shift: the paradigm shift from scale economies to capacity economies, industrial production to flexible network production, physical power to knowledge power, the nation state to transnational Empire, a unipolar world to a multipolar one, de-centralized and distributed all-encompassing net-world: This is a paradigm coined by the most recent global crisis: Global Network Capitalism... Andújar’s choice of dates also heralds what’s beyond this paradigm. The fall of both the Wall and the Twin Towers indicate there is an “after” to capitalism. This potential future ironically feeds off the “network” concept. Because at its core, the concept of “network capitalism” embodies an antagonistic dichotomy. The network topology undermines the foundations of capitalism. The process of capitalist accumulation and profit now depends upon co-operations established online, collaborative intangible labor, innovation networks, and the development of knowledge production, access, dissemination, that is to say the process of creating surplus value through open, continuous, horizontally coordinated networks. Network means co-operation and sharing, whereas capitalism is the product of an instrumental reason dominated by competition.

EXTRACTS from the READER 01 Postcapital. Archive 1989–2001 Basak Senova Turkey has been going through incredibly rapid and immense social, political, and cultural changes since the shift to neo-liberal economy in the beginning of the 80’s. While we have been simply going through these changes, we have neither been able to record them nor have been aware of their speed. Our lives have been transformed. To slow down the pace of these changes and to visualize such a data would enable us to understand and to confront the details that lie behind the reasons for these changes and their effects on us. Today, media collects and distributes images for us with immense speed and magnitude. We are surrounded by these images; and more than ever, all communication technologies -as efficient apparatus of late capitalism- infuse our lives with vast attacks of images. Nevertheless, we have also learned from the same sources that the meaning of any image is dependent upon the context. It is not only the images, but also the ideologies and realities behind the images that are being created for us. In this respect, “Postcapital” archive developed by Daniel García Andújar ironically shoots back with the same gun by detecting lapses in our perception and explanation of political, cultural, economic, social, and even technological conditions and realities. He indexes our cognitive mechanisms. Andújar's project strives to make sensible connections between mediated images of an immense and chaotic pile. His intention is building a system that helps the viewer/user to correlate incidents of certain periods from different time slates of a decade via multidirectional links.

Postcapital Archive (1989-2001) A Project by Daniel G. Andújar / Technologies To The People curated by Hans D. Christ, Nathalie Boseul Shin Total Museum of Contemporary Art, Seoul Exhibition will be extended till June 20, 2010 Postcapital Archive (1989-2001) curated by Basak Senova April 21 - June 27, 2010 Opal Contemporary Art Space, Istanbul Exhibition  till June 27, 2010 Daniel Garcia Andujar’s project Postcapital Archive 1989-2001 functions as a multimedia installation and open databank which is based on a digital archive of over 250,000 documents such as texts, audio files, and videos from the Internet compiled by the artist over the past ten years. "Postcapital" addresses social, political, economic, and cultural worldwide changes over the last two decades in between two important moments as 1989 fall of the Berlin Wall and the attacks on September 11, 2001. With the Postcapital Archive 1989-2001 project, Daniel Garcia Andujar calls attention to “networked archives” based on the interpretation of information.

Tophane Art Walk, yani Tophane Sanat Turu, bu civardaki galerilerin güç birliğinden doğmuş, parlak bir fikir. Ayda bir Pazar, Galatasaray’daki Apel’den başlayıp, arada Cihangir’deki Daire Sanat’a uğrayıp Çukurcuma’ya iniyor ve Pi Arworks, Outlet, Non, Rodeo ve Depo’daki sergileri görüyorsunuz. Bu galerilerin, sanat piyasasının ağır topları yerine gençlere ve alternatif işlere meraklı yerler olması, bu güç birliğini daha da mümkün kılmış. Gününü bu galerileri dolaşarak geçiren izleyici için de bütünlüklü bir tur imkanı doğuyor. Benim mutat turum da bu ‘Art Walk’ pazarına denk geldi. Geçenlerde bizim Radikal Cumartesi yapmıştı, bu ay da Milliyet’te Yasemin Bay’ın yazısı çıkınca, ben de kendimi ‘sanat turu’ kalabalığının içinde buldum. Galerilerin yüzünde güller açıyor; günde yüze yakın ziyaretçi pek olur şey değil çünkü.

Daniel Garcia Andujar, büyük bir dönüşümün yaşandığı 90’ları ‘PostKapital dönem olarak adlandırıyor. FOTOĞRAF: MUHSİN AKGÜN 28/04/2010 02:00

Opal Çağdaş Sanat Mekânı, Katalan sanatçı Daniel Garcia Andujar'ın 'PostKapital' sergisiyle Balat'ta açıldı. Tamamı internetten toplanmış 250 bin görüntü, metin, ses ve video'dan oluşan sergiyi, küratör Başak Şenova bir internet sitesi gibi tasarlamış
// < ![CDATA[ // DİDEM YAZICI (Arşivi) İSTANBUL - Başak Şenova küratörlüğünde açılan Plato Meslek Yüksek Okuluna bağlı Opal Çağdaş Sanat Mekanının ilk sergisi Daniel Garcia Andujar’ın ‘PostKapital’ adlı çalışması oldu. ‘Postkapital’, sadece gidip izlenerek tüketilebilecek bir sergi değil. İzleyicinin pasif bir tüketici değil, kültürel sürecin aktif bir kullanıcısı olmasından yola çıkarak, etrafımızdaki enformasyon yığınıyla kurduğumuz ilişkiye dair öneriler geliştiriyor. Sergi, birbirine bağlı ‘tag’lerle, konu ve başlıklarla, ekonomi, politika ve şehir üzerine 250 binden fazla ses, video, fotoğraf, yazı gibi ‘belgeyi’ paylaşıma açan bir arşiv sunuyor. Daniel Garcia Andujar, çalışmaları  Pekin, Stuttgart ve geçtiğimiz Venedik Bienali Katalan Pavyonu gibi birçok yerde sergilenen bir isim.

http://www.zaman.com.tr İstanbul'da inceden inceye ağlarını ören çağdaş sanat, bu kez çok bakir bir alana, Haliç'e demir attı. Denizin serin sularına nazır kurulan Plato Meslek Yüksekokulu'nun bünyesindeki Opal, şehrin çağdaş sanat mekânlarına yeni bir durak olarak eklendi. Ahşap bir binanın ardına saklanan Opal, ilk olarak İspanyol sanatçı Daniel Garcia Andújar'ın çeşitli ülkelere yolu düşen Postkapital-Arşiv 1989-2001 adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Başak Şenova'nın yaptığı sergi, sanatçının geçtiğimiz 10 yıl içinde internetten derlediği 250 binin üzerinde metin, işitsel dosya ve video gibi belgelerden oluşan dijital bir arşiv. Andújar, 20 yılda dünya genelinde yaşanan toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel değişiklikleri, 1989 Berlin Duvarı'nın yıkılışı ve 11 Eylül 2001 saldırıları ekseninde okuyor. İzleyiciye bu vakalardan sonra yeni oluşturduğu yıkımları, duvarları anlatmaya çalışıyor. Usta yazar E.M.Cioran, her satırı başlı başına bir aforizma olan Çürümenin Kitabı'nda "Toplumun düzenini reddetmek de, kabul etmek de aynı şekilde abestir: Onun iyi veya kötü yönde değişimlerine, ümitsiz bir tutuculukla maruz kalmaya mecburuz; tıpkı doğuma, aşka, iklime ve ölüme maruz kaldığımız gibi." der. Bulunduğumuz çağın çoğu zaman ürküten hallerini parça parça okumak zor olabilir. Son yirmi yılda yaşanan hızlı değişimi fotoğraflar, videolar, sesler, afişler ve daha pek çok vasıta ile derli toplu görmek, okumak hayretimizi artıracaktır kuşkusuz. İspanyalı sanatçı Andújar'ın Postkapital'de yapmak istediği tam da bu: yüzleştirmek, sorgulamak. Tamamı internetten toplanan sergi sürekli büyüyor ve küçülüyor. Zira arşiv (www.postcapital.org) adresinden herkesin erişimine açık. İngilizce kelime olan postkapital, hem finansal sermayeye hem de başkentlere atıfta bulunurken, kapitalist toplumlardaki dönüşümleri anlatıyor.

DOĞAN TEKİN -ANF 22 Nisan 2010 DSC_0116 DSC_0176 DSC_0148 İSTANBUL - Daniel Garcia Andujar’ın “Postkapital Arşivi 1989-2001” adlı sergisi açıldı. İstanbul Eyüp Balat’a bulunan Opal Çağdaş Sanat Mekanı’nda açılan sergi. 27 Haziran’a kadar açık kalacak. Serginin Küratörlüğünü Başa Şenova yaptı. Sergide, bir multimedya enstalasyonu ve açık veri tabanı olarak tasarlandı. Andujar, geçtiğimiz 10 yıl içinde internetten derlediği 250.000’in üzerinde metin, işitsel dosya ve video gibi belgelerden oluşan dijital bir arşivden oluşuyor. “Postkapital” son 20 yılda dünya genelinde toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel değişiklikleri 1989 Berlin Duvarı’nın yıkılışı ve 11 Eylül 2001 saldırları gibi iki önemil tarihi olay ekseninde ele alıyor. Andujar, Postkapital Arşivi 1989-2001 projesiyle, bilginin yorumuna dayanan “şebekeleşmiş (networked) arşivler”e dikkat çekiyor.

Daniel Garcia Andújar POSTCAPITAL.ARCHIVE 1989-2001 21 April – 27 June 2010 Curated by Basak Senova OPAL opens with Daniel Garcia Andújar's project Postcapital.Archive 1989-2001, on April 21, 2010. The project functions as a multimedia installation and open databank which is based on a digital archive of over 250,000 documents such as texts, audio files, and videos from the Internet compiled by the artist over the past ten years. "Postcapital" addresses social, political, economic, and cultural worldwide changes over the last two decades in between two important moments as 1989 fall of the Berlin Wall and the attacks on September 11, 2001. With the Postcapital.Archive 1989-2001 project, Daniel Garcia Andújar calls attention to "networked archives" based on the interpretation of information.

OPAL, Daniel Garcia Andujar’ın Postkapital Arşivi 1989-2001 adlı sergisiyle 21 Nisan 2010’da açılıyor

Türkiye'de bir ilk
OPAL , Daniel Garcia Andujar’ın Postkapital Arşivi 1989-2001 adlı sergisiyle 21 Nisan 2010’da açılıyor. Sergi, bir multimedya enstalasyonu ve açık veri tabanı olarak tasarlanmıştır ve sanatçının geçtiğimiz 10 yıl içinde İnternet’ten derlediği 250.000’in üzerinde metin, işitsel dosya ve video gibi belgelerden oluşan dijital bir arşivdir. “Postkapital” son 20 yılda dünya genelinde toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel değişiklikleri 1989 Berlin Duvarı’nın yıkılışı ve 11 Eylül 2001 saldırıları gibi iki önemli tarihi olay ekseninde ele alır. Daniel Garcia Andujar, Postkapital Arşivi 1989-2001 projesiyle, bilginin yorumuna dayanan “şebekeleşmiş (networked) arşivler”e dikkat çeker.

a