Daniel Andujar / Street access machine (Mašina za ulični pristup)

Programska selekcija: Wealth of Nations

Proizvodi koje nudi „“ (TTTP), kompanija koju je osnovao Danijel G. Anduhar, idu od „the ®“ (mašine za pristup ulici), preko „the Recovery Card®“ (kartice za oporavak) i „Internet ®“ (internet mašine za pristup ulici), sve do „The Personal Folkcomputer®“ (ličnog narodnog računara). Svi ovi (izmišljeni) proizvodi i tehnologije za cilj imaju da omoguće onima na nižoj društvenoj lestvici da učestvuju u nastalom informatičkom društvu. Dok „®“ obećava „pristup za svakog”, „®“ i „Recovery Card®“ omogućavaju prosjacima da primaju uplate putem kreditne kartice. Ovaj projekat razotkriva uverenje koje propagiraju oni koji proizvode srodne produkte (i po kalifornijskoj „ideologiji”), da je potencijal demokratizacije neodvojiv od tehnologije. Svet prikazan kroz TTTP na njihovim posterima i lecima nije ništa pravedniji zahvaljujući upotrebi novih tehnologija, niti je dostupan svima – uprkos tvrdnjama provajdera telekomunikacionih aplikacija. Čak i ako koriste najnovije info-društvene alatke, prosjaci ostaju prosjaci, društveno marginalizovani ostaju društveno marginalizovani. Tehnologije naginju jačanju,više nego menjanju društvenih struktura. Kada je projekat 1996. godine prikazan u Hamburgu, dobili su (pravi) i-mejl od Apple-a, u kojem se iskazuje zainteresovanost te kompanije za (izmišljeni) spektar proizvoda TTTP-a.

Share

Drop a comment

Your email address will not be published.