la sociedad informacional En El Temps d'Art. Valencia, julio-agosto de 2002. El poder comunicatiu de l'art contemporani s'ha multiplicat amb la incorporació de la tecnologia como a nexe entre la societat i les idees. Daniel G. Andújar treballa en aquesta línia i manté un fòrum a Internet sobre la política cultural valenciana. El paper de l’art contemporani, no gens allunyat de la determinació de ésser tècnicament perfecte, si aquesta és la pretensió del artista, ha de plantejar, a més a més, noves formes de enteniment i comunicació, inmersos com estem en una societat cada volta més plural y complexa. Si bé és cert que l’art sempre s’ha servit d’unes característiques pròpies per desenvolupar-se d’una manera quasi endogàmica, també és cert que un vessant important d'aquest ha decidit ser eina y procés, abans que objecte i finalitat. Aquesta diferència, encara que puga ser interpretada com a massa subtil, és a la fi ben radical. Escollir l’acció de comunicar amb l’art contemporani, es a dir, entendre l’art com a llenguatge de comunicació y eina de reivindicació, és també un acte arriscat, en què es tracta l’espectador no tant com simple visitant aliè a l’obra, sinó més aviat com a part integrant y determinant d’aquesta. És, doncs, la seua actitud participativa allò que determinarà d’una manera o d'una altra l’obra en si.

Una exposición en la Nau reflexiona sobre el papel de la documentación y el control de la identidad F. B. - Valencia - 17/07/2002 El país La propuesta puede desconcertar en un primer momento. Justo el tiempo que cuesta introducirse en el discurso. Entonces el conjunto cobra coherencia. No es trata de un exposición al uso, sino de un proyecto cultural. La sede: la Nau, antigua Universidad de Valencia. El título, Cultures d'arxiu: memòria, identitat, identificació. Hay documentos de la Guerra Civil, de los masones, de la Valencia de principios del XX Paneles a modo de muros recogen numerosas fotografías amarillentas por el paso del tiempo divididas en dos grupos: en uno, aparecen retratos de personas anónimas y también de algunos personajes históricos, en otro se muestran edificios valencianos de principios de siglo. Y entre medias, fotos de carnet, huellas dactilares, secuencias de ADN.....

Como es bien sabido multitud de aspectos de nuestra sociedad están siendo transferidos hacia lo que algunos han denominado ciberespacio, confuso término que alude a un complejo número de acontecimientos determinados por las profundas transformaciones que las llamadas nuevas tecnologías y el efecto paralelo de la globalización están produciendo en nuestra sociedad, en nuestra economía, en nuestra cultura y en la percepción de cuanto nos rodea. La práctica del arte, obviamente, no puede eludir el curso de los acontecimientos ni manifestarse ajena a esta realidad.

a