Tag: Anna Solana

  • Dissensió turística

    Anna Solana dilluns 17 maig 2004 diaridebarcelona.com Està inclosa al Fòrum Ciutat, però conté una anàlisi crítica del que representa el Fòrum Universal de les Cultures. “Tour-ismes” expressa “la derrota de la dissensió”, en el sentit del triomf d’un determinat model de relació social i política, per posar de manifest dues realitats interconnectades: el subjecte-turista…