/  Català   /  Joan Fontcuberta nou president de l‚Associació d‚Artistes Visuals de Catalunya

Joan Fontcuberta nou president de l‚Associació d‚Artistes Visuals de Catalunya

NOTA DE PREMSA

El fotògraf Joan Fontcuberta (Barcelona 1955) va ser escollit ahir (dilluns 15 de desembre de ) nou president de l‚Associació d‚Artistes Visuals de Catalunya (AAVC) durant l‚assemblea general que va tenir lloc a l‚auditori del MACBA, a Barcelona. L‚activista del net.art, Daniel García Andújar (Almoradí 1966), ocuparà la vicepresidència primera i l‚artista visual Ignasi Aballí (Barcelona 1958), que ha presidit l‚entitat els darrers tres anys, serà el vicepresident segon.

La candidatura encapçalada per Joan Fontcuberta, la única que va concórrer a les eleccions, va presentar un programa que parteix dels objectius fundacionals de l‚, de foment del diàleg i la solidaritat entre els artistes, de lluita per la millora de les seves condicions de treball i de promoció social de la seva obra.

Donada la profunda desorientació i desconeixement de les polítiques públiques en art contemporani ˆel CASM és la gota que ha fet vesar el got- , els nous dirigents de l‚AAVC volen crear unes relacions preferents, singulars i ambicioses amb el Consell de les Arts a qui presentaran -així que entri en funcionament-  una sèrie de propostes d‚entre els quals destaquen l‚elaboració d‚un Pla Integral per a les Arts Visuals, el programa Catalunya Laboratori de R+D+i a les arts visuals, un programa de Centres d‚Art i Col·leccionisme Públic a Catalunya, la proposta de creació del Síndic de l‚Artista, l‚aplicació de l‚1% cultural a la creació contemporània i l‚escrupolosa observació del „Document de Bones Pràctiques als Museus i Centres d‚Art‰.

Dins de l‚àmbit professional, la presidència de Fontcuberta vol potenciar els programes de Formació Continua per a artistes visuals i desplegar una segona fase de la Campanya de Bones Pràctiques Professionals. Es vol repensar el model de formació superior dels artistes, afavorir la inserció professional dels joves i impulsar ˆ a nivell estatal- l‚Estatut de l‚Artista a per afrontar canvis en la legislació fiscal, de Seguretat Social, de drets d‚autor i de contractació dels creadors. L‚equip potenciarà Hangar (que enguany ampliarà les seves instal·lacions a Can Ricart), procurarà ampliar l‚oferta d‚espais/tallers per artistes i reforçarà Hamaca (la nova distribuïdora de videoart) i la resta de serveis que ve prestant als artistes professionals.

La nova presidència de l‚AAVC té dos mesos per conformar una proposta de Comissió Executiva, integrada per un màxim de 12 persones més i que haurà de ser ratificada per una propera assemblea general. La intenció és proposar un equip que integri representants de les diferents pràctiques artístiques, generacions i procedències territorials. Per primera vegada, la secretaria general de l‚AAVC, que és un càrrec tècnic, també serà sotmesa a votació democràtica prevista per a finals de febrer i que tancarà el procés electoral.

An artist who uses irony and presentation strategies that employ new communication technologies to question the democratic and equalitarian promises of these media and criticise the desire for control lying behind their apparent transparency. Based on the confirmation that new information and communication technologies are transforming our everyday life, Daniel G. Andújar created a fiction (Technologies To The People, 1996) designed to make us increase our awareness of the reality around us and of the deception in promises of free choice that are converted, irremissibly, into new forms of control and inequality. A long-time member of i rational.org (international reference point for art on the web) and founder of Technologies To The People , he is the creator of numerous projects on the Internet such as art-net-dortmund, e-barcelona.org, e-valencia.org, e-seoul.org, e-wac.org, e-sevilla.org, Materiales de artista, etc. He has directed numerous workshops for artists and social collectives in different countries.

Post a Comment

a