Avui 27 05 2004 PILAR PARCERISAS 'Tour-ismes. La derrota de la dissensió': Aquest és el títol de l'exposició que presenta la Fundació Tàpies en el marc del Fòrum 2004. És cert que els canvis menats en una societat postmoderna, postfordista, marcada per la imposició del temps de lleure per sobre del temps de producció i la rendibilitat que aquest temps d'oci genera en el consum han trobat en la dimensió turística una redefinició de la societat contemporània i el seu desenvolupament. El turisme ha generat un nou concepte de viatge i un nou ús de l'espai públic i/o social i del territori, sigui urbà o no i el seu impacte ha creat una nova manera d'enfrontar-se a la identitat dels ciutadans i al territori.

a