Blog Archives

Art i tecnologia en les societats connectades

COORDINACIÓ
Carles Ameller Ferretjans, professor titular de Cinema, Vídeo i Nous Mitjans de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

CONTINGUT
La progressiva incorporació de les noves tecnologies de comunicació i informació en tots els àmbits de la vida és un factor determinant en el canvi de concepció de la cultura. La funció de l’art està canviant i aquest canvi afecta tant les modalitats de producció, de reproducció i de consum com el concepte d’autoria i el tractament dels drets d’autor. Aquest curs vol fer una reflexió sobre les diferents interseccions entre l’art, la ciència i la tecnologia, i aproximar-se així al coneixement de les pràctiques artístiques que presenten i exemplifiquen aquests canvis.

Share
Read more →